REGULAMIN

Zasady gry :

Paintball to gra zespołowa polegająca na eliminacji przeciwnej drużyny.

- Jeśli uczestnik gry został trafiony kulką, natychmiast to sygnalizuje i opuszcza pole do gry, nie wolno strzelać do takiej osoby a osoba trafiona nie bierze już udziału w rozgrywce , nie strzela i nie podpowiada innym uczestnikom.

- Przed wejściem na pole gry należy założyć maskę ochronną i pod żadnym pozorem nie wolno jej zdejmować . Maskę zdejmujemy dopiero poza polem w bezpiecznej wyznaczonej i ogrodzonej strefie.

- Przed wejściem do bezpiecznej strefy należy zabezpieczyć marker przed przypadkowym wystrzałem tj. wciskamy bezpiecznik i zatykamy lufę markera, zabezpieczoną lufę kierujemy ku ziemi.

- Dla bezpieczeństwa zachowujemy dystans około 5m strzelając do przeciwnika .

- Nie zbieramy z ziemi rozsypanych kulek . Kulki takie nie nadają się do użycia , mogą uszkodzić marker, za jego naprawę odpowiada później gracz .

- Teren do gry to tzw. paintball leśny. Gracze mogą sobie wybrać dowolny scenariusz gry ,

uwarunkowany od pola , najczęściej jest to tzw. deathmatch polegający na eliminacji drużyny

przeciwnej.

Oświadczenie

• Biorę na siebie pełną odpowiedzialność za wszelkie ewentualne szkody wyrządzone w

wyniku użytkowania markera paintballowego.

• Jestem świadomy zagrożeń wynikających z użytkowania markera paintballowego.

• Otrzymałem sprzęt sprawny, wolny od wad, spełniający wszystkie wymogi bezpieczeństwa i nie mam co do niego żadnych zastrzeżeń.

• Będę natychmiast informował organizatora o jakimkolwiek niepożądanym działaniu sprzętu.

• Zobowiązuję się do zwrócenia sprzętu w stanie nienaruszonym.

• Jestem świadomy, iż składając podpis, akceptuję wszystkie wyżej wymienione punkty


REGULAMIN :

1. Każdy uczestnik przed grą podpisuje poniższy regulamin oznajmiając w ten sposób iż się z

nim zapoznał i będzie go przestrzegał .

2. W grze mogą brać udział osoby pełnoletnie oraz osoby poniżej 18 roku życia tj. minimalny

wiek gracza to ukończone 14 lat , gracz taki przynosi ze sobą podpisany regulamin przez

opiekuna , bądź przychodzi z opiekunem .

3. Osoby pod wpływem alkoholu nie biorą udziału w grze.

4. Każdy uczestnik przed przystąpieniem do gry bierze udział w krótkim szkoleniu .

5. Strzelanie odbywa się tylko i wyłącznie na wyznaczonym polu do gry.

6. Uczestnik przed wejściem do strefy bezpiecznej ma obowiązek zabezpieczyć marker na 2

sposoby , wciska bezpiecznik i zatyka lufę , ponadto kieruje lufę ku ziemi .

7. Przed wejściem na pole do gry każda osoba ma obowiązek założenia maski ochronnej i pod

żadnym pozorem nie zdejmuje jej do czasu wyjścia poza strefę do gry .

8. Zabrania się strzelać używanymi kulkami , nie wolno zbierać rozsypanych kulek na ziemię,

grozi to uszkodzeniem markera za co odpowiada później gracz go obsługujący .

9. Należy zachować bezpieczną odległość od osoby do której się strzela około 5m.

10. W przypadku gdy ktoś zdejmie maskę na polu do gry należy o tym niezwłocznie

wszystkich poinformować , gra musi być natychmiast przerwana , następuje zakaz strzelania.

11. Na polu rozgrywki obowiązuje zakaz fizycznego kontaktu pomiędzy graczami.

12. Obowiązuje całkowity zakaz, regulacji, odkręcania bądź modyfikowania markera , w

przypadku gdy urządzenie nie działa prawidłowo, bądź jest uszkodzone należy niezwłocznie

poinformować organizatora.

13. W przypadku gdy graczowi skończyły się kulki bądź powietrze w butki , kończy rozgrywkę i schodzi z pola jako osoba wyeliminowana z gry.

14. Nie wolno strzelać poza wyznaczone pole do gry, w ogrodzenie bądź poza nie , do osób

postronnych nie biorących udziału w grze.

15. Nawet przy zachowaniu wszystkich rygorów bezpieczeństwa gra w paintball jest

nieodłącznie związana z ryzykiem wystąpienia drobnych urazów między innymi takich jak

siniaki czy obtarcia, powstających w wyniku trafienia kulką . Proszę pamiętać że to nie jest

boisko tylko pole do gry , należy zachować wszelką ostrożność przy pokonywaniu przeszkód.

16. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy przyniesione przez uczestników.

17. Odpowiedzialność za szkody, utratę zdrowia lub życia użytkownika markera paintballowego lub osób trzecich, wynikłych na skutek niezachowania bezpieczeństwa,

nieprawidłowego, niewłaściwego użytkowania markera spoczywa tylko na winnym

spowodowania tych szkód.

18 Zawsze należy przestrzegać regulaminu i zasad gry , każdy uczestnik ma zachowywać się

w sposób bezpieczny i zwracać uwagę innym uczestnikom w przypadku jego

nieprzestrzegania . Organizator nie bierze odpowiedzialności za skutki nie przestrzegania regulaminu.

19. Wszelkie promocje nie łączą się.

Regulamin ten ma na celu zapewnienie bezpiecznego udziału w grze jak i po za nią .

Proszę się przede wszystkim dobrze bawić .

Czytelny podpis uczestnika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Czytelny podpis opiekuna * . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Pieczątka organizatora :

Paintball spacer z paintem

*dotyczy osób które nie ukończyły 18 lat

Pobierz